Μαρία Τ. – Πρόεδρος Δ.Σ.

this planet ° our homeΜαρία Τ. – Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέσα από τη συνεργασία μας, καταφέραμε όχι μόνο να προωθήσουμε τις περιβαλλοντικές μας προτεραιότητες, αλλά και να ενημερώσουμε και να εμπνεύσουμε την τοπική κοινότητα αποδεικνύοντας πως η οπτική αναπηρία δεν είναι εμπόδιο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός καλύτερου, πιο ανθρώπινου κόσμου και φυσικά δεν απαγορεύει την συμμετοχή σε δράσεις που έχουν ως γνώμονα τον άνθρωπο και τη βελτίωση της καθημερινότητας του.

Μαρία Τ. – Πρόεδρος Δ.Σ.

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΣ