Όσο τα χιόνια μας έχουν ακινητοποιήσει στην Αττική, μέλη του οργανισμού μας έχουν αναλάβει την περιβαλλοντική εκπαίδευση σχολείων της Βόρειας Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, πάνω από 10 σχολεία στην Κομοτηνή και σήμερα στην Ξάνθη λαμβάνουν την περιβαλλοντική μας ενημέρωση, και παίζουν ένα διαφορετικό «κυνήγι θησαυρού» ακονίζοντας τις γνώσεις που μόλις έλαβαν.

Είναι αδύνατο να καταφέρουμε την περιβαλλοντική αλλαγή που επιθυμούμε χωρίς να φροντίζουμε για την σωστή ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Κομοτηνής και Ξάνθης, τον Δήμαρχο κύριο Ιωάννη Γκαράνη, την κυρία Ελισάβετ Λασπα και τους Διευθυντές όλων των σχολείων που επισκεφτήκαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον νέο μας υποστηρικτή και Guardian της Περιβαλλοντικής Συμμαχίας, εταιρεία Sunlight που στηρίζει τη συγκεκριμένη δράση.