ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "ΔΟΥΚΑΣ"

Στο πλαίσιο της μαθητικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της We4All, σήμερα 20 Ιουλίου καθαρίσαμε το δάσος μαζί με τα υπέροχα παιδιά και τους δασκάλους από τα εκπαιδευτήρια “ΔΟΥΚΑΣ”. 

Είμαστε υπέρμαχοι της άποψης πως η οικολογική συνείδηση είναι σημαντικό να καλλιεργείται νωρίς στα πρώτα στάδια της ηλικίας των νέων ανθρώπων, καθώς μόνο με μια νέα νοοτροπία θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη να θεραπευτεί και θα προχωρήσουμε σε σημαντικές τομές στο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.