ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Άλλον ένα καθαρισμό πραγματοποίησε η ομάδα της We4All στην παραλία του Λαυρίου. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλη, ώστε να καταφέρει το τελευταίο να επανέλθει από μόνο του. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την διαφορά.

Ας σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά. Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται 450 χρόνια για να διασπαστεί. Λύσεις περιβαλλοντικές υπάρχουν αρκεί ο καθένας μας να είναι ευαισθητοποιημένος. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζουμε εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν βιοαπορροφήσιμα υλικά.

Μόνο μέσω ημών μπορεί ο πλανήτης μας να ανακάμψει.